Καλή Χρονιά!!!

Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015 θα γίνει την 


Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, στις 09:45. 
Μετά το καλωσόρισμα οι μαθητές θα χωριστούν σε προσωρινά τμήματα, θα μπουν στις αίθουσες τους για μια πρώτη γνωριμία και θα πάρουν βιβλία και πρόγραμμα μαθημάτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους καθώς και ένα πρόχειρο τετράδιο. 


Για τα θέματα μεταφοράς παρακαλούμε να παρακολουθείτε ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση για το αν τα τοπικά λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν  τα συνήθη δρομολόγια.