Ζούμε μαζί..., μαθαίνουμε να σεβόμαστε το διαφορετικό...,γινόμαστε καλύτεροι, μαζίΚατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014, που μόλις τέλειωσε, πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Κυθήρων αρκετές δράσεις και προγράμματα έξω από το στενό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων. Ένα από τα σπουδαιότερα παρουσιάζουμε σήμερα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ:ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Tο Πρόγραμμα   υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου μας Ανδρικόπουλο Δημήτρη ενώ συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί Σταυροπούλου Αλεξάνδρα,Παπαδημητρίου Παναγιώτης  και Ομάδα εργασίας 15 μαθητών της Γ' τάξης.
Σκοπός του προγράμματος να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, να μελετηθούν δεδομένα της καθημερινότητας μας και να εκτιμηθεί η στάση μαθητών,καθηγητών αλλά και γενικώτερα του τόπου μας, απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Εξαιρετική επιλογή θέματος και υλοποίηση από τον Δ. Ανδρικόπουλο αφού και στο  νησί όπως και σχολείο μας το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών είναι ιδιαίτερα υψηλό.  

Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, οι μαθητές μέσα από διαδικασίες βιωματικής, αυτορρυθμιζόμενης, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, διερεύνησαν τα αίτια, τις μορφές, τις συνέπειες καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης του ρατσισμού. Διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγια τα οποία συνέταξαν οι ίδιοι οι μαθητές και διένειμαν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και συμμαθητές τους. Το θέμα της έρευνας ήταν εάν και κατά πόσον υφίσταται ρατσισμός στην τοπική κοινωνία. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:Μαθητές

Οι μαθητές στη μεγάλη τους πλειοψηφία συναναστρέφονται με αλλοδαπούς από το δημοτικό σχολείο πράγμα που δικαιολογεί αρκετή εμπειρία στη συμβίωση τους με αυτούς. Στη συντριπτική πλειοψηφία οι μαθητές τηρούν φιλικές σχέσεις με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, τους οποίους αποδέχονται ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος ή χώρας καταγωγής.

Γονείς

Οι γονείς στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν την παρουσία αλλοδαπών παιδιών στα σχολεία της χώρας μας ως φυσιολογικό-θετικό γεγονός. Δεν ενοχλούνται από το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός αλλοδαπών φοιτούν στην τάξη των παιδιών τους ακόμη κι’ όταν αναπτύσσονται στενές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. Ωστόσο, είναι λιγότεροι δεικτικοί στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε σύγκριση με τα παιδιά τους.


Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν την παρουσία αλλοδαπών παιδιών στα σχολεία της χώρας μας ως φυσιολογικό-θετικό γεγονός. Πιστεύουν ότι η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στην τάξη αν και δυσκολεύει τη διαδικασία του μαθήματος, δεν οξύνει τα προβλήματα στη σχολική κοινότητα. Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν ενοχλείται από το γεγονός ότι στα σχολεία που διδάσκουν φοιτά σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές όχι μόνο συνάρτησαν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με συναισθήματα χαράς και δημιουργικότητας αλλά και συνέβαλαν στην πρόληψη φαινομένων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, στο σχολείο.